Vare i denne kategori har kort holbarhed.
Nogle kan også være overksredet dato, hvilket dog ikke har nogen betydning.