Vamoosh, Opløser hår fra kæledyr (vaskemiddel).

79,50

Har du hund eller kat, så kender du helt sikkert til problemet med hår fra dine kæledyr i vaskemaskinen. Når du har vasket hundens eller kattens yndlingstæppe eller stofhynde, så er der næsten altid rester af dyrets pels i vaskemaskinen. Med Vamoosh vaskemiddel kan du nu slippe for at skulle rense vaskemaskinen og tørretumbleren, for produktet opløser simpelthen hunde- og kattehår, samtidig med at det vasker tæppet / hynden.

Model/varenr.: H0010
Vægt: 0,3 kg
Lager: Ikke på lager
Det valgte produkt kan desværre ikke bestilles.

Pakken indeholder 3 breve, og er utroligt nemt at bruge. Du skal blot lægge det, der skal vaskes, i maskinen, og tømme et brev ud i vaskemaskinens tromle, og så køre det vaskeprogram, der vasker ved den højeste temperatur (85-90°).

Bemærk, at bruger du et vaskeprogram med en lavere temperatur end 85-90°, er Vamoosh ikke nær så effektivt.

Indhold:
3 breve af 100 gram. 1 brev rækker til en vask.

 
 

Miljø & sikkerhed

Indeholder signalordet:
  • Fare
Indeholder faresætningerne:
  • H302: Farlig ved indtagelse
  • H315: Forårsager hudirritation
  • H318: Forårsager alvorlig øjenskade
Indeholder sikkerhedssætningerne:
  • P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  • P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
  • P501: Indholdet/beholderen bortskaffes efter gældende regler

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: